www.ageko.pl


Harmonogram zbiórek elektroodpadów wrzesień 2019
dodano :2019-08-19

7.09.2019r. Lubin - parking  Auchan ( były Real) w godz. 9.00-14.00 Akcja z                Nadleśnictwem Lubin
 
14.09.2019r. Milicz- parking przy Sułowskiej w godz. 10.00-14.00
14.09.2019r. Oborniki Śląskie- parking Urzędu Miejskiego w godz. 9.00-15.00
 
21.09.2019r. Świdnica - parking Urzędu Miejskiego w godz. 10.00-14.00
21.09.2019r. Wałbrzych- Rynek oraz parking przy ul. Jana Pawła w godz. 10.00-14.00
 
28.09.2019r .Legnica - parking Hipermarketu bi 1 w gogz. 9.00-13.00
 


 Akcja pod nazwą ,, zbieraj odpady” przeprowadzana jest  w formie konkursu. Każda ze szkół i przedszkoli  zbierać będzie  makulaturę oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny .
Uczestnicy konkursu, którzy zbiorą największa ilość odpadów otrzymają nagrody.
 
Udział placówek oświatowych   w akcji  to ogromny  wkład  w ochronę naszego środowiska.
Miastom i gminom składamy propozycję współpracy w zakresie przeprowadzenia zbiórki zużytego sprzętu elektrycznych i elektronicznego na swoim  terenie .
W uzgodnionych i ogłoszonych do wiadomości mieszkańców terminach, zostaje przeprowadzana zbiórka elektroodpadów .
Dzięki takim akcjom zmniejszamy prawdopodobieństwo powstawania dzikich  wysypisk śmieci. Jest to efekt skutecznych działań organizowanych zbiórek  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które są nieodpłatne dla mieszkańców.
Urząd Miasta i Gminy realizuje  tym samym  zadania, z zakresu zagospodarowania tego rodzaju odpadów na swoim terenie.
 Jest to okazja dla mieszkańców  do pozbycia się z gospodarstw domowych, niepotrzebnych sprzętów. W imieniu firmy AG-EKO pragniemy przedstawić propozycję współpracy w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  oraz zagospodarowanie innych odpadów.


   Jako firma  posiadamy stosowne pozwolenia uprawniające nas do zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.


  Wszystkie odpady przekazane do AG-EKO są zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o Odpadach oraz Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym. Większość odpadów zostaje wtórnie wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu.!!!


  Dysponujemy własnym taborem samochodowym, co umożliwia odbiór określonych odpadów bezpośrednio od zamawiającego.


  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży współpracując z wieloma firmami i instytucjami w kraju i poza jego granicami.


  Sporządzamy pełną dokumentację dla przekazujących odpady, wymaganych przez kontrolujących przedsiębiorstwa Inspektoraty Ochrony Środowiska.

 

CO ODBIERAMY;

2011 © AGEKO
stat4u