www.ageko.pl


Nowa strona internetowa
dodano :2020-07-22

Mamy przyjemno?? powita? Pa?stwa na naszej nowej stronie AGEKO, której wygl?d oferuje elastyczny uk?ad i prostsz?, bardziej funkcjonaln? nawigacj?.

Nowa strona zosta?a przeprojektowana tak, aby odpowiednio dopasowywa? si? do wielko?ci monitora i rodzaju urz?dzenia, na którym jest przegl?dana. W ten sposób wszelkie informacje wy?wietlaj? si? w zoptymalizowany sposób. Akcja pod nazw ,, zbieraj odpady” przeprowadzana jest  w formie konkursu. Kada ze szkó i przedszkoli  zbiera bdzie  makulatur oraz zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny .
Uczestnicy konkursu, którzy zbior najwiksza ilo odpadów otrzymaj nagrody.
 
Udzia placówek owiatowych   w akcji  to ogromny  wkad  w ochron naszego rodowiska.
Miastom i gminom skadamy propozycj wspópracy w zakresie przeprowadzenia zbiórki zuytego sprztu elektrycznych i elektronicznego na swoim  terenie .
W uzgodnionych i ogoszonych do wiadomoci mieszkaców terminach, zostaje przeprowadzana zbiórka elektroodpadów .
Dziki takim akcjom zmniejszamy prawdopodobiestwo powstawania dzikich  wysypisk mieci. Jest to efekt skutecznych dziaa organizowanych zbiórek  zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego, które s nieodpatne dla mieszkaców.
Urzd Miasta i Gminy realizuje  tym samym  zadania, z zakresu zagospodarowania tego rodzaju odpadów na swoim terenie.
 Jest to okazja dla mieszkaców  do pozbycia si z gospodarstw domowych, niepotrzebnych sprztów.
Nowa strona internetowa
dodano :2020-07-22

Mamy przyjemno powita Pastwa na naszej nowej stronie AGEKO, której wygld oferuje elastyczny ukad i prostsz, bardziej funkcjonaln nawigacj.

Nowa strona zostaa przeprojektowana tak, aby odpowiednio dopasowywa si do wielkoci monitora i rodzaju urzdzenia, na którym jest przegldana. W ten sposób wszelkie informacje wywietlaj si w zoptymalizowany sposób.

Harmonogram elektro-zbirek na czerwiec 2019r.
dodano :2020-06-05

03.06.2020r . cinawa- baza ZGK przy ul. Jana Pawa w godz. 9.00-13.00

06.06.2020r. Lubin- parking Auchan w godz. 9.00-13.00

06.06.2020r. Legnica- parking Bi 1 w godz. 9.00-12.00

13.06.2020r. widnica - parking Urzdu Miejskiego  w godz. 10.00-13.00

13.06.2020r. Wabrzych - Rynek oraz parking przy Jana Pawa w godz. 10.00-13.00

20.06.2020r. Milicz- plac przy ul. Suowskiej w godz. 10.00-13.00

27.06.2020 r. Oborniki lskie - parking przy Urzdzie Miejskim w godz. 9.00-14.00

Harmonogram zbirek zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego marzec 2020
dodano :2020-03-06

07.03.2020r.Lubin- parking Auchan w godz. 9.00-13.00

11.03.2020r . cinawa- baza ZGK przy ul. Jana Pawa w godz. 10.00-14.00

14.03.2020r. Milicz- plac przy ul. Suowskiej w godz. 10.00-14.00

21.03.2020r. widnica - parking Urzdu Miejskiego  w godz. 10.00-14.00

21.03.2020r. Wabrzych - Rynek oraz parking przy Jana Pawa

 

Harmonogram zbirek elektoodpadow listopad i grudzien 2019
dodano :2019-11-02

9 .11.2019r. Lubin - parking Auchan w godz. 9-14

16.11.2019r. Oborniki lskie - parking Urzdu Miejskiego w godz. 9-14

16.11.2019r. Milicz- plac przy Suowskiej w godz. 10-14

30.11.2019r. Legnica - parking bi 1 w godz. 9-12

7.12.2019r. . Lubin - parking Auchan w godz. 9-14

14.12.2019r. Wabrzych - Rynek oraz parking na ul. Jana Pawa w godz. 10-14

14.12.2019r. widnica - parking Urzdu Miejskiego w godz. 10-14

21.12.2019r. Legnica - parking bi 1 w godz. 9-12

Starsze newsy:   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  »

2011 © AGEKO
stat4u