www.ageko.pl


Nowa strona internetowa
dodano :2020-07-22

Mamy przyjemno?? powita? Pa?stwa na naszej nowej stronie AGEKO, której wygl?d oferuje elastyczny uk?ad i prostsz?, bardziej funkcjonaln? nawigacj?.

Nowa strona zosta?a przeprojektowana tak, aby odpowiednio dopasowywa? si? do wielko?ci monitora i rodzaju urz?dzenia, na którym jest przegl?dana. W ten sposób wszelkie informacje wy?wietlaj? si? w zoptymalizowany sposób. Akcja pod nazw ,, zbieraj odpady” przeprowadzana jest  w formie konkursu. Kada ze szkó i przedszkoli  zbiera bdzie  makulatur oraz zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny .
Uczestnicy konkursu, którzy zbior najwiksza ilo odpadów otrzymaj nagrody.
 
Udzia placówek owiatowych   w akcji  to ogromny  wkad  w ochron naszego rodowiska.
Miastom i gminom skadamy propozycj wspópracy w zakresie przeprowadzenia zbiórki zuytego sprztu elektrycznych i elektronicznego na swoim  terenie .
W uzgodnionych i ogoszonych do wiadomoci mieszkaców terminach, zostaje przeprowadzana zbiórka elektroodpadów .
Dziki takim akcjom zmniejszamy prawdopodobiestwo powstawania dzikich  wysypisk mieci. Jest to efekt skutecznych dziaa organizowanych zbiórek  zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego, które s nieodpatne dla mieszkaców.
Urzd Miasta i Gminy realizuje  tym samym  zadania, z zakresu zagospodarowania tego rodzaju odpadów na swoim terenie.
 Jest to okazja dla mieszkaców  do pozbycia si z gospodarstw domowych, niepotrzebnych sprztów.
Nowa strona internetowa
dodano :2020-07-22

Mamy przyjemno powita Pastwa na naszej nowej stronie AGEKO, której wygld oferuje elastyczny ukad i prostsz, bardziej funkcjonaln nawigacj.

Nowa strona zostaa przeprojektowana tak, aby odpowiednio dopasowywa si do wielkoci monitora i rodzaju urzdzenia, na którym jest przegldana. W ten sposób wszelkie informacje wywietlaj si w zoptymalizowany sposób.

Harmonogram zbirek zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego maj i czerwiec 2021
dodano :2020-03-06

8  maj 2021r. Lubin  parking Kaufland w godz. 9-13

8 maj 2021r. Oborniki lskie   parking Urzdu Miejskiego w godz. 9-14

12 maj 2021r Krotoszyn Targowisko Miejskie w godz. 14-18

15 maj 2021r. Kamienna Góra Rynek w godz. 10-14

22 maj 2021r. Kobylin  Targowisko przy ul. Kolejowej w godz. 10-14

29 maj 2021r. Legnica Parking bi 1 w godz. 9-12

5 czerwiec 2021r. Lubin  parking Kaufland w godz. 9-13

5 czerwiec 2021r   widnica   parking Urzdu Miejskiego w godz. 9-12

10 czerwiec 2021r. cinawa baza ZGK  ul. Jana Pawa   w godz.9-13

12 czerwiec 2021r. Oborniki lskie   parking Urzdu Miejskiego w godz. 9-14

12 czerwiec 2021r  Chocianów Zespó Szkó

19 czerwiec 2021r.Milicz plac przy Suowskiej w godz. 10-14

26 czerwiec 2021r. Wabrzych Rynek, parking na Jana Pawa  w godz. 10-14

26 czerwiec 2021r. Legnica Parking bi 1 w godz. 9-12

Harmonogram zbirek elektroodpadw wrzesie 2019
dodano :2019-08-19

7.09.2019r. Lubin - parking  Auchan ( byy Real) w godz. 9.00-14.00 Akcja z                Nadlenictwem Lubin
 
14.09.2019r. Milicz- parking przy Suowskiej w godz. 10.00-14.00
14.09.2019r. Oborniki lskie- parking Urzdu Miejskiego w godz. 9.00-15.00
 
21.09.2019r. widnica - parking Urzdu Miejskiego w godz. 10.00-14.00
21.09.2019r. Wabrzych- Rynek oraz parking przy ul. Jana Pawa w godz. 10.00-14.00
 
28.09.2019r .Legnica - parking Hipermarketu bi 1 w gogz. 9.00-13.00
 
Harmonogram zbirek elektoodpadow sierpie 2019
dodano :2019-08-01

03.08.2019 Lubin - parking Auchan godz 9-14
Starsze newsy:   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  »

2011 © AGEKO
stat4u