Współpraca

Współpraca z gminami i miastami

W imieniu firmy AG-EKO proponujemy podjęcie współpracy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem akcji jest promocja miast i gmin oraz zwiększenie wskaźników selektywnego zbierania odpadów na terenie objętym zbiórką.


Organizujemy tymczasowy punkt zbiórki nadzorowany przez naszych pracowników, gwarantujemy właściwe zagospodarowanie zebranych odpadów. Przygotowujemy materiały reklamowe skierowane do mieszkańców w celu przekazana dokładnej informacji o terminie i miejscu zbiórki.

Istnieje możliwość odbiorów z domu dużych i ciężkich sprzętów tj. lodówki, pralki oraz kuchenki. Zapewniamy zniesienie oraz załadunek, wychodząc tym samym z pomocą dla seniorów oraz osób, które nie mają możliwości dostarczenia sprzętów do PSZOK

NA TERENIE SOŁECTW ORGANIZUJEMY ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTYCH OPON, ELEKTRO-ODPADÓW W RAMACH MOBILNYCH ODBIORÓW

W związku z obowiązkiem nałożonym na Gminy, jakim jest utworzenie oraz utrzymywanie punktów PSZOK, oferujemy w tym zakresie stałą obsługę polegającąna odbiorze odpadów tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyte źródła światła (świetlówki i żarówki ), odpady wielkogabarytowe (meble).
Proponujemy zawarcie porozumienia o zasadach i warunkach działania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (kompleksowa obsługa PSZOK)


Jako firma posiadamy stosowne pozwolenia uprawniające nas do zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Wszystkie odpady przekazane do AG-EKO są zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o odpadach oraz Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Obsługujemy ponad 70 gmin i miast w zakresie odbioru odpadów, sporządzając pełną dokumentację wymaganą przez kontrolujących przedsiębiorstwa Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zainteresowani oferowanymi przez nas usługami.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o skontaktowanie się z nami.

603-249-349 lub 726-88-70-70

Chętnie przedstawimy szczegółowe informacje i z przyjemnością poznamy Państwa oczekiwania